Om oss

STIFTELSEN

Formål: Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som har til formål å eie og forestå driften av boliganlegg for lærlinger og elever ved yrkesutdannende skoler og studenter ved høyskoler og universiteter.

Stiftelsen skal også bedrive hotellvirksomhet, og annet som har til formål å gjøre den drift som er nevnt innledningsvis økonomisk forsvarlig. Selskapets forretningskontor er Storgaten 55, 0182 Oslo.

Om oss - Formål 3 bilde
Historikk

Ankertorget har dype røtter i sentrums-Oslo.

Torget har navn etter Christian Anker, som eide Ankerløkka og var en av Christianias rikeste handelsmenn.

Ankertorget ble anlagt 1880-1882 til dels på grunnen til den nedlagte Ankerløkken kirkegård. Ankertorget ble anlagt som furasjetorg, det vil si torg for omsetning av hestefor. Her var det vekthus, og her lå den offentlige kjøttkontrollen fra 1894 til 1908, da den ble flyttet til Grønlands torg

Fra 1921 til begynnelsen av 1970-årene var torget bussterminal for bussruter til Oslos sørlige og østlige omland. I 1970-årene ble «Yrkesskolenes hybelhus» bygget der, og anlegget endret seinere navn til Anker Studentboliger.

STYRET og REPRESENTANTSKAP

Styret:

Leder: Svein Spilling                               

Nestleder: Ingunn Gjerstad                   

Medlem: Trine Synøve Lie Larsen

Medlem: Harald Braathen          

Medlem: Anna Elisabeth Uran

Medlem: Vilde Krogstadmo

Medlem: Karoline Lundekvam

Medlem: Rebecca Holbye

Varamedlem: Svein Tore Mortensen

Representantskap:

Leder: Kleiv Fiskvik

Nestleder: Terje Fjellum

Ansattes representant: Egil Paulsen

LEDERGRUPPE

Adm. direktør: Svein Hov Skjelle

Hotelldirektør: Celine Emanuelsen

Boligdirektør: Sunniva Roux

HR-direktør: Håvard Larsen

Økonomi- og Eiendomsdirektør: Lasse Thorstensen

UTDELING

Anker STI har som mål å gå med overskudd på næringsvirksomheten slik at vi kan gi rabbaterte priser til studenter. Pengene går til å holde husleien lav, til å pusse opp boliger, og til å bygge nye. Rabatten studentene får (ift markedspris) er å anse som utdeling.

Utdelingen har økt kraftig de siste årene og var på 39,4 millioner i 2020.

NØKKELTALL

I et normalår har vi et resultat på ca 5 %.

Org.nr.: NO 966 891 750 MVA

En stiftelse eier seg selv.

Alt overskudd blir reinvestert i selskapet.

HAR DU ET SPØRSMÅL OM OSS?

Ta gjerne kontakt med oss.