Om oss

Vårt formål 

Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som har til formål å eie og forestå driften av boliganlegg for lærlinger og elever ved yrkesutdannende skoler og studenter ved høyskoler og universiteter.

Stiftelsen skal også bedrive hotellvirksomhet, og annet som har til formål å gjøre den drift som er nevnt innledningsvis økonomisk forsvarlig. Selskapets forretningskontor er Storgaten 53A, 0182 Oslo.

UTDELING

Stiftelsen Anker har som mål å gå med overskudd på næringsvirksomheten slik at vi kan gi rabatterte priser til studenter i forhold til leie i det kommersielle leiemarkedet. Overskuddet benyttes til å holde husleien lav, til å pusse opp boliger, til å bygge nye studentboliger og til å betale formuesskatt.

I 2023 utgjorde rabatten i forhold til leie i det kommersielle leiemarkedet 59,2 millioner, tilsvarende en rabatt på 26,2%. 

Våre leiepriser i 2023 var på nivå med Studentsamskipnaden i Oslo sine leier.

NØKKELTALL

I et normalår har vi et resultat på ca 5 %.

Org.nr.: NO 966 891 750 MVA

En stiftelse eier seg selv.

Alt overskudd blir reinvestert i selskapet.