Nyheter

Kategorier

Velg kategori
Anker STI har kjøpt Platousgate 14-16

I slutten av 2021 ble kontrakten endelig signert og Anker STI kunne ønske den nye eiendommen velkommen i sin portefølje. Avhengig av bruksendring og andre tillatelser vil bygget mest sannsynlig være i drift innen 2025.

 

Ankerkvartalet får et løft!

Vi tar nå grep for å gjøre både våre næringsarealer og utearealer mer attraktive for publikum. En del endringer vil allerede bli synlige innen neste sommer! Vi jobber med arkitekter for å utvikle en komplett utenomhusplan. Vi har også involvert spennende nye næringsleietakere som skal hjelpe oss med å gjøre våre næringsområder mer attraktive for publikum

Storgata forventes å bli ferdigstilt våren 2022

Det er nå kun noe beplanting og finpussing som gjenstår av prosjektet som har tatt 3 år å fullføre. Vi gleder oss til normal drift og publikumsbesøk!