Formål

Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som har til formål å eie og forestå driften av boliganlegg for lærlinger og elever ved yrkesutdannende skoler og studenter ved høyskoler og universiteter. Stiftelsen skal også bedrive hotellvirksomhet, og annet som har til formål å gjøre den drift som er nevnt innledningsvis økonomisk forsvarlig. Selskapets forretningskontor er Storgaten 55, 0182 Oslo.

Vedtekter

Historie

Anker STI ble stiftet i 1970 av LO Oslo og NHO Oslo.
1975: Åpning av 33 000 m2 med studenboliger på Ankertorget.
1985: Åpning av Anker Hotel.
2003: Åpning av nærmere 300 nye studentboliger, Anker Hostel samt flere næringslokaler etter utvidelse fra 33 000 m2 til 55 000 m2 på Ankertorget.
2009: Åpning av 74 nye studentboliger i Trondheimsveien 37 og Wilsesgate 3 A og B.
2010: Åpning av 100 nye hotellrom samt en konferanseavdeling på Anker Hotel etter utviding av bygningsmassen.
2012: Kjøp av eiendommene Strømsø Torg 7 og Torgeir Vraas Plass 13 i Drammen.
2013: Åpning av 284 nye studentboliger samt leilighetshotellet Anker Apartment i Københavngata 10 (Bergenegården)
2016: Salg av eiendommene Strømsø Torg 7 og Torgeir Vraas Plass 13 i Drammen.
2018: Åpning av 133 nye studentboliger i Gøteborggata 8B (Freiabygget)
2019: Åpning av 386 nye studentboliger i Sandakerveien 76.