Formål

Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som har til formål å eie og forestå driften av boliganlegg for lærlinger og elever ved yrkesutdannende skoler og studenter ved høyskoler og universiteter. Stiftelsen skal også bedrive hotellvirksomhet, og annet som har til formål å gjøre den drift som er nevnt innledningsvis økonomisk forsvarlig. Selskapets forretningskontor er Storgaten 55, 0182 Oslo.

Vedtekter

Historie

Anker STI ble stiftet i 1970 av LO Oslo og NHO Oslo.
Bygningene på Ankertorget ble tatt i bruk i 1975.
2001–2003: Ankertorget utvidet fra 33 000 m2 til 55 000 m2 (flere studentboliger og næringslokaler).
2009: Trondheimsveien 37 og Wilsesgate 3 A og B ble kjøpt.
2010: Anker Hotel utvidet slik at bygningsmassen ble 60 000 m2.
2012: kjøp av eiendommene Strømsø Torg 7 og Torgeir Vraas Plass 13 i Drammen.
2013: åpning av 284 studentboliger og hotellet Anker Apartment i Københavngata 10 i Oslo.
2014: kjøp av et bygg på Freiatomten der 133 nye studentboliger skal åpne i 2018.
2016: kjøp av Sandakerveien 76 der det skal bli 386 nye studentboliger.
2016: salg av eiendommene Strømsø Torg 7 og Torgeir Vraas Plass 13 i Drammen.