Utdeling

Anker STI har som mål å gå med overskudd på næringsvirksomheten slik at vi kan subsidere studentboligene. Pengene går til å holde husleien lav, til å pusse opp boliger, og til å bygge nye. Rabatten studentene får (ift markedspris) er å anse som utdeling.
Utdelingen har økt kraftig de siste årene og var på 23,3 millioner i 2017.

Nytt fra Anker STI

Det skjer mange spennende ting for tiden.

Vi bygger nye studentboliger:

  • i Sandakerveien 76

Nøkkeltall

I et normalår har vi et resultat på ca 5 %.
Her kan du lese vårt resultat de siste årene (tall i 1000 NOK):

Org.nr.: NO 966 891 750 MVA

En stiftelse eier seg selv.
Alt overskudd blir reinvestert i selskapet.